I 2018 ble et spennende kunstprosjekt avduket på Sortland Hotel. 16 unike dører. Hver dør har fått original lyrikk av Lars Saabye Christensen, som er illustrert av Nico Widerberg. Vi har gjennom flere år satset tungt på å skape et kunsthotell, og dette er en veldig spennende satsning. Våre 16 hotelldører er blitt en attraksjon i seg selv.