Litjstua

Litjstua ble bygd i ca. 1800 som beboelseshus på Rise. Huset ble flyttet til hotellet og er nå
under restaurering av vår fenomenale byggmester.

MER INFORMASJON OM DETTE FESTLOKALET KOMMER